کارتون زیبا و خاطره انگیز بلفی و لی لی بیت ارائه شده در3DVD بصورت دوبله فارسی در 26 قسمت (کامل) ماسیوکی هایشی سال 1980 مجموعه \"بلفی و لی لیبیت\" را ساخت. آکیوشی ساکای، نائوکو میاکی و تاکایو اویاما فیلمنامه این مجموعه را بر مبنای داستانی از شیگرو یاناگاوا و تومویوکی میاتا نوشتند.البته با توجه به قدیمی بودن کارتون نمی توان انتظار کیفیت بسیار بالا را داشت و دارای کیفیت متوسط می باشد که امیدواریم با توجه به پرطرفدار و خاطره انگیز بودن آن موردتوجه قرار گیرد.


قیمت : 5200تومان